Compartir:

Collaborative Network LAB

  • pdf.gif Anton, M.; Romeu, J."L'aprenentatge col.laboratiu. Estat de l'art " Càtedra Telefònica-UPC: Collaborative Network LAB, Working Report CNL-2004-1, (Noviembre 2004)
  • pdf.gif Anton, M.; Romeu, J."Projecte CLEAR. Metodologia d'experimentació i tècnologies de suport" Càtedra Telefònica-UPC: Collaborative Network LAB, Working Report CNL-2004-2, (Noviembre 2004)
  • pdf.gif Anton, M.; Romeu, J.; Jofre, Ll. "Projecte CLEAR.Jornada de presentació de resultats dels projectes de millora de la docència.-ICE " Càtedra Telefònica-UPC: Collaborative Network LAB, Working Report CNL-2005-1, (Febrer 2005)