Compartir:

Proyectos fin de carrera

pdf.gif Nou, R. (2003): "Disseny i implementació de Web Services mitjançant Java i .NET entre Pocket PC, PC i clients J2ME", Tesis Doctoral, Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya
pdf.gif Burato, M. (2004): "Usabilitat en l'aprenentatge a través de dispositius personals", Proyecto Fin de Carrera, Cátedra Telefónica-UPC:Usability LAB
pdf.gif Barrio, R. (2004): "Infraestructura necessària per a les xarxes personals", Proyecto Fin de Carrera, Cátedra Telefónica-UPC: Personal Server LAB
pdf.gif Vall-llosera, M. (2005): "Creació d'Espais d'Aprenentatge en xarxes personals", Proyecto Fin de Carrera, Cátedra Telefónica-UPC: Personal Server LAB
pdf.gif Anton, M. (2005): "Tecnologies en xarxa per a l'aprenentatge col·laboratiu", Proyecto Fin de Carrera, Cátedra Telefónica-UPC: Collaborative Network LAB
pdf.gif Jaquet, N. (2008): "TIC i ciutat: Proposta d'integració de tecnologies, sistemes, serveis i aplicacions.", Proyecto Fin de Carrera, Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Univesitat Politècnica de Catalunya.
 
pdf.gif Martínez, F. (2010): "La PYME y el reto tecnológico. Estudio de casos de éxito (El Comercio Electrónico y PYME)", Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.
pdf.gif Mucci, E. (2010). "El impacto de la Nube en la productividad de la PYME. Dirigido por Sabaté, F. Facultat d'Informàtica de Barcelona.Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.