Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Presentació / Equip Humà / CV Ferran Sabate Garriga

CV Ferran Sabate Garriga

Dades Personals
Ferran Sabate Garriga
1971

Formació
 
- Doctor en Administració i Direcció d'Empresas, Universitat Politècnica de Catalunya, 2005
- Curs de postgrau de formació inicial de formadors, ICE-UPC, 1997
- Llicenciat en Informàtica, Universitat Politècnica de Catalnya (UPC), 1996.
- Idiomes: Català, Castellà i Inglès.
 
Experiència Professional
 
Visites 
- College of Computing. Georgia Tech University. Atlanta. USA. 2006 (3 mesos)
- Campus Rüsselsheim. University of Applied Sciences. Wiesbaden. Alemanya. 2007 (1 setmana)
- Escuela de Negocios. Universidad de Belgrano. Buenos Aires. Argentina. 2001-2006 (2 setmanes) 
 
Gestió
- Coordinador Càtedra Telefònica-UPC d'anàlisi de l'evolució i tendències de la Societat de la Informació. Desde 2002
- Coordinador àrea d'informática del MBA Interuniversitari. 2000 - 2007
- Coordinador acadèmico del títol propi UPC: Graduat en Auditoria-Censura jurada de Comptes. 1998 - 2002
- Coordinador acadèmico del curs de postgrau d'accés al Registre Oficial d'Auditors de Catalunya. 1998 - 2002

Investigació
Investigador de la UPC, des de 1996 fins ara.

Àmbits 
- Societat de la Informació.
- e-Business, e-Commerce y e-Marketing.
 
Publicacions
[Download] Berbegal, J.; Solé, F.; Sabate, F.; Cañabate, A. (2010). "Service companies in innovative environments: The case of Spanish science parks". AMA SERVSIG - International Service Research Conference.June 17-19, 2010.Porto, Portugal, pp. 34-34.
[Download] Sabate, F.; Cañabate, A.; Velarde, A.; Griñon, R. (2010). "Uso de estrategias de comunicación en internet de las agencias de viaje españolas", El Profesional de la Información", Vol. 19, No. 2 (Marzo-Abril), pp. 149-159. JCR, Factor de impacto: 0,4.
[Download] Sabate, F.; Mucci, E.; Jofre, L. (2009). La Nube, consolidación de las TIC como servicio a la PYME. ed. Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.
[Download] Llorens-Garcia, A.; Llinas-Audet, X. y Sabate, F. (2009): "The Professional and Interpersonal Skills Required by ICT Specialists", IT Professional, Vol. 10, No. 6 (Nov./Dec), pp. 23-30. SJR 2008: 0,4.
[Download] Sabate, F.; Berbegal, J.; Cañabate, A.; Consolación, C. (2009). La utilización de estrategias SEO en el sector de la venta de libros. Intangible Capital, Vol. 5, No 3, pp.321-346. SJR 2009
[Download] Sabate, F.; Cañabate, A.; Cobo, E.; Garcia, D. (2009). Is the Internet making markets more efficient? The evidence according to price indicators in Spain Intangible Capital, Vol. 5, No. 2, pp. 125-151. SJR 2009
[Download] [Póster] Sabate, F.; Arjones, R.; Cañabate, A.; Consolación, C. (2009). Estrategias SEM de pago por clic en el sector de las floristerías. 3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management - XIII Congreso de Ingeniería de Organización.
[Download] [Póster] Cañabate, A.; Causí, A.; Sabate, F.; Consolación, C. (2009). El estado del arte de las estrategias de promoción de Marketing Móvil. 3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management - XIII Congreso de Ingeniería de Organización.
[Download]  Martín, C.; Sabate, F.; Jofre, L. (2009). Productividad y Sociedad de la Información En Cataluña. ed. Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.
[Download]  Ruiz, F.; Sabate, F.; Jofre, L. (2009). Educación y Sociedad de la Información En Cataluña. ed. Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.
[Download]  Martínez, F.; Sabate, F.; Jofre, L. (2009). Caso de éxito de Comercio Electrónico. material-de-oficina.com (Tomàs Barberà). Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.
[Download]  Martínez, F.; Sabate, F.; Jofre, L. (2009). Caso de éxito de Comercio Electrónico. Casa Pià. Cátedra Telefónica-UPC de Análisis de la Evolución y Tendencias Futuras de la Sociedad de la Información.
[Download]  Consolación, C.; Sabate, F. (2008). Marketing Experiencial: el marketing de los sentimientos y sus efectos sobre la mejora en la comunicación. XII Congreso de Ingeniería de Organización - 2nd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management.
[Download]  Sicilia, C.; Sabate, F.; Sallán, J.M. (2008). Evaluando la marca en las redes sociales y Web 2.0. XII Congreso de Ingeniería de Organización - 2nd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management.
[Download]  Sabate, F.; Deulofeu, J.; Jofre, L. (2008). TecnoPYME.Cat.Los Retos Tecnológicos de la PYME Catalana. ed. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.
[Download]  Sabate, F. (2008). Article TecnoPYME.cat. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.
[Download]  Sabate, F.; Cañabate, A. (2007). Mercados minoristas en Internet: distinto canal, ¿igual eficiencia? Book of Abstracts, Congreso de Ingeniería de Organización pp. 141-142
[Download]  Sabate, F. (2006). Professionals & Technology. New Competencies, New Knowledge Infrastructure. Presentation in the Tennembaum Institute (Georgia Tech University).
[Download] Anton, M.; Vall-llosera, M.; Torres, J.; Romeu, J.; Jofre, L.; Solé, F.; Marqués, F.; Sabate, F.; Berenguer, J. (2005). Collaborative Network Space: Infrastructure and Learning Application. The IEEE international Conference on Computer Tool (EUROCON 2005), November 21-24, Proceedings, Vol. 1 and 2 pp. 803-806. Yogoslavia. ISBN 1-4244-0050-3
[Download]  Sabate, F. (2005). Eficiencia de mercado y el canal internet. Estudio empírico del mercado de CDs de música en Barcelona. Director Tesis Doctoral: Cañabate, A. Universitat Politécnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses.
[Download] Jofre, L.; Solé, F.; Sabate, F.; Berenguer, J.; Marqués, F.; Romeu, J.; Torres, J. (2005). El "Espacio Innovador" y La Red. ed. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.
[Download]  Sabate, F.; Cañabate, A.; Solé, F. (2004). ¿Son los mercados de internet más eficientes?: Resumen de las últimas evidencias empíricas. Intangible Capital, Vol. 0, No. 1. SJR 2008.
[Download] 
Burato, M.; Sabate, F. (2004). El Aprendizaje Basado en la red, La influencia del HCI. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.

[Download]  Jofre, L.; Solé, F.; Sabate, F.; Marqués, F.; Romeu, J.; Torres, J. (2004). Una Enginyeria per a la Societat del Coneixement. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.
[Download]  Jofre, L.; Solé, F.; Sabate, F.; Romeu, J.; Torres, J. (2004). El "Profesional Innovador" y La Red. ed. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.
[Download]  Sabate, F.; Solé, F.; Pérez, E. (2004). Las Nuevas Competencias del Profesional. Càtedra Telefònica-UPC: Knowledge Economy and Learning Research LAB, Working Paper WR-2004-1.
[Download]  Burato, M.; Ezquerra, N.; Sabate, F. (2003). HCI i Usabilitat: Revisió global. Càtedra Telefònica-UPC: Usability LAB, Working Paper UL-2003-1.
[Download]  Burato, M.; Ezquerra, N.; Sabate, F. (2003). Influència de l'HCI en l'aprenentatge. Càtedra Telefònica-UPC: Usability LAB, Working Paper UL-2003-2.
[Download]  Burato, M.; Ezquerra, N.; Sabate, F. (2003). Usabilitat en dispositius mòbils personals. Càtedra Telefònica-UPC: Usability LAB, Working Paper UL-2003-3.
[Download]  Jofre, L.; Solé, F.; Sabate, F.; Ezquerra, N.; Romeu, J.; Torres, J. (2003). "El Espacio Profesional" y La Red, Mas Allá Del 2005. ed. Cátedra Telefónica-UPC en Especialización Tecnológica y Sociedad del Conocimiento.

Transferència de Tecnologia
- Propuesta de Indicadores de las TIC en Barcelona. UPC y Universidad Pompeu Fabra para Barcelona Regional. 2002
- Distribución de la demanda universitaria en Cataluña. Previsión. UPC. 1998
- Estudio de la demanda social de titulados en Cataluña. UPC. 1995
 
Docència Universitària
Professor de la UPC, des de 1996 fins ara. Assignaturas impartides:
 
- Presa de decisions i Gestió de Projectes Empresarials, Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
- Sistemes d'Información, Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Terrassa (ETSEIT)
- Informàtica Aplicada a la Gestió Empresarial. Centre universitari EAE-Winterthur (adscrit a la UPC)
- Aplicacions Informàticas Bàsiques, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
- Teoria de la Decisió, Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).
- Estructures Organizatives, Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB).
 
Docència de Postgrau
Universitat de Belgrano (Argentina)
- Toma de decisiones: El arte y la ciencia de la elección, Máster en Dirección Estratégica y Management.
 
Universitat de Barcelona (“Les Hueres” / IL3)
- Sistemes d'informació, MBA Interuniversitario.
 
Departament d'Organització d'Empresas (UPC)
- Marketing, Tecnologías y Nuevas Tendencias, Programa de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas.
 
Institut de Ciències de l'Educació (ICE-UPC)
- Taller: Tècniques de de Negociació.
- Taller: Prendre decisions difícils.
 
Unitat de Formació de Formadors (UNIFF-UPC)
- Formació d'Experts en Comerç Electrònic (Estratègies de Negociació).
- Curs d'especializació de Formació de Gerents-Dinamitzadors de centres comercials a celonert (Estrategies de Negociació).
- Curs d'especializació d'ingeniería de la formació en la distribució comercial (Estratègies de Negociació).
 
Fundació Politècnica de Catalunya (FPC-UPC)
- Anàlisis de balanços (Estratègies de Negociació).
- Noves tecnologies per la gestió i l'accés a la información (Informàtica i Telecomunicacions).
- Projecte de Màster en el Màster E-Business.
 
UPC i Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
- Sistemes d'Informació, Postgrau d'Accés al ROAC, Col·legi de Censors Jurats de Comtpes de Catalunya (CCJCC).